Velkommen til Sinding og Ørre,

to små byer imellem Aulum og Herning. Der ligger perfekt afstand til det nye Super sygehus og nye Motorvej. Hvorfor bo til overpris i Herning når du kan bo her i det idylliske landsbyliv.

Vi har andelsboliger og almene boliger – opført som jordbrugsparceller og selvfølgelig byggeklare grunde alt efter behov. Skole og daginstitution er meget tidssvarende og moderne men samtidig utraditionelt. Alt er samlet under ét og samme tag i det vi kalder Sinding-Ørre Midtpunkt.

Midtpunktet indeholder også en idrætshal. Midtpunktet er områdets samlende kultur-centrum, som tilbyder en lang række spændende aktiviteter for folk i alle aldre. Samfundet er desuden kendt for et godt og velfungerende foreningsliv, som dækker de flestes behov for fritidsbeskæftigelser.

LIDT MERE INFORMATION OM DE TO BYER:

Kort om Sinding by

Nord for Sinding Kirke og herregården Sindinggård udvikledes i begyndelsen af 1900-årene en lille bebyggelse tæt ved Sinding Mølle. Oprindelig var der vandmølle øst for Aavad ved Herningsholm Å og ved Sindinggård var der ligeledes vandmølle. I et gammelt flyvesandsområde på Søvndal Mark voksede Sinding by op med opførelsen af Sinding Mejeri i 1908. Sinding Mejeriby opstod i de følgende år med handel og håndværk.

I 1943 opførtes forsamlingshus, i 1962 centralskolen og missionshuset. I 1964 anlagde dansk-amerikaneren Jacob Pedersen et lystanlæg, ”Amerikanergrunden”. I 2002 Indviedes Midtpunktet, som er etableret i samarbjede mellem skole, daginstitution og idrætsforening, og som i årene herefter bliver det naturlige omdrejningspunkt for mange af områdets aktiviteter.

Kort om Ørre by

Ørre by er en gammel landsby, med kirken som centrum. Kirken er en lille kullet (uden tårn) kirke, der kan føres tilbage til 1200-tallet. Det er en typisk lille beskeden landsbykirke, som fandtes i de fattige egne af landet. Byen er en typisk landsby, med skolen ved siden af kirken, og forsamlingshuset på den anden side af gaden. På begge sider ligger 2 gårde, henholdsvis: Ørrehus og Vejrmøllegård, med tofter helt op til byen. På det lille torv var der også førhen købmand, med både forretning og grovvarelager, så man kunne forsyne egnens folk. Byen har desuden haft både brødudsalg, posthus, frisør, smed, snedker mm.

På kirkegården står en mindesten over Ole Nygaard, som var den store frontkæmper i afholdsbevægelsen, og på kirkepladsen, ved Ørrehus, står en mindesten over lærer Ivar Holmgaard. Disse to personer fik en stor betydning for området. Ikke mindst, Holmgaard, som var initiativtager til at bygge forsamlingshuset, som er Hammerum Herreds ældste, og stod færdig i 1889. Han var også manden der var med til at få den navnkundige pastor Enevold Therkelsen til Ørre, og hermed cementere Grundvigianismen i området .

Therkelsen boede i den ene ende af forsamlingshuset, der var indrettet med en lille lejlighed, der hvor scenen er i dag, indtil han kunne flytte ind i præstegården, som var under renovering. Holmgaard boede overfor i skolen, så det var nemt for dem lige at mødes, når der skulle arrangeres ungdomsmøder, gymnastik og andet i forsamlingshuset. Byens centrum ser næsten ud, som for 100 år siden (bort set fra renoveringer), dog lå der et fattighus imellem kirken og Vejrmøllegård. Senere er byen udvidet mod syd på Vejrmøllegårds marker, og mod nord på forsamlingshusets grund. En sjov lille ting er det lille hus ved siden af forsamlingshuset. Det er kortere på bagsiden end ud til gaden, så det passer ind i det store sving, der er midt i byen.