Information:

Sinding-Ørre Borgerforening tog initiativ til opførelsen i 1985-1989. Anlægget modtager gylle, fast gødning og husholdningsaffald fra mere end 40 gårde og udvinder methangas, der omdannes til varme på et varmeværk i Sinding og på et kraft-varmeværk i Tjørring. Gassen giver varme og elektricitet til ca. 400 husstande. Den afgassede gylle leveres tilbage som et lugt- og kimfrit gødningsprodukt af høj kvalitet.

Billede af seværdighed:

Adresse:
hjørnet af Rosmosevej og Schæferivej.

TILBAGE TIL SEVÆRDIGHEDER