Velkommen til Brydningstiden

Fra 1870 til 1900 undergik Ørre og Sinding store forandringer. Der var nedbrud, opbrud, nybrud og gennembrud. De religiøse vækkelser stod stærkt, forskellen mellem rig og fattig var stor, heden blev opdyrket, og højskolerne gav bønderne nye muligheder. Det kaldes brydningstiden – og her har vi spor efter det hele.

En tur på Brydningstiden er en oplevelse med alt fra fattigfolk til herremænd, om Ørre Kirke, Sindinggård, fattigkolonien ved Sammelstedby, afholdsbevægelse og religiøse brydninger. Du kan gå en tur på de afmærkede ruter, lytte til historien via appen Travel Tales eller QR-koderne, læse skiltene og nyde vores smukke natur.
Via infotavlerne kan Travel Tales downloades.  

Brydningstiden er udarbejdet i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre, Sinding-Ørre Borgerforening, Museum Midtjylland og Herning Kommune.

Klik på billedet for at undersøge ruterne.

Ruterne

Brydningstiden har fem forskellige ruter, som alle starter og slutter ved Naturskolen på Ørre Byvej 83.

Rød rute er 18 km lang og fører dig hele vejen rundt til alle fortællestederne i Ørre. På de fredede heder går der krondyr. Du kan også gå ud til Hjortetårnet og nyde udsigten.

Grøn rute er 12 km lang og fører ud til Nygård Skole og Ørre Hede med fattigkolonien ved Sammelstedby.

Gul rute er 9 km lang og går omkring Ørre og Nybro med missionshuset og Ørrevad.

Blå rute er 2 km lang og viser vej til Ørres historiske bygninger og de centrale fortællinger om Brydningstiden.

Lydhistorien om Sindinggaard er på informationsskiltet, der er placeret på hjørnet af Sindinggaardvej og Sinding Kirkevej. Der er ikke offentlig adgang til Sindinggaard.

Praktiske oplysninger

Lodsejere har frivilligt stillet veje og stier til rådighed.

Hold hunden i snor, og respektér private adgangsregler.

Der er shelters ved Nybro og ved Naturskolen, hvor man kan overnatte gratis.

Det er tilladt at fiske på visse strækninger fra 1. marts til 31. oktober. Husk gyldigt fiskekort. Truede arter som ål og stalling er fredet og skal genudsættes.

Kanosejlads på Storåen er tilladt 15. juni til 31. august.

Husk at rydde op efter dig. .

Lydhistorier

Brydningstiden har 4 forskellige ruter, som alle starter ved Lokalhistorisk Arkiv Sinding-Ørre, Ørre Byvej, 83, 7400 Herning.

Rød rute er 18 km lang og fører dig hele vejen rundt til alle fortællestederne i Ørre. På de fredede heder går der krondyr. Du kan også gå ud til Hjortetårnet og nyde udsigten.

Grøn rute er 12 km lang og fører ud til Nygård Skole og Ørre Hede med fattigkolonien ved Sammelstedby.

Gul rute er 9 km lang og går omkring Ørre og Nybro med missionshuset og Ørrevad.

Blå rute er 2 km lang og viser vej til Ørres historiske bygninger og de centrale fortællinger om Brydningstiden.

Lydhistorien om Sindinggaard er på informationsskiltet, der er placeret på hjørnet af Sindinggaardvej og Sinding Kirkevej. Der er ikke offentlig adgang til Sindinggaard.

Enevold Terkelsen fortæller om Ørre Kirke Iver Kristensen Holmgaard fortæller om Brydningstiden Jens Wilhelm Theodor Jensen fortæller om Nygaard Gl. Skole Johanne Thygesdatter fortæller om Sammelstedby og Helenes Hus Konrad Understrup fortæller om voldstedet Ole Dalgaard fortæller om Missionshuset Nasaret Ole Nielsen Nygaaard fortæller om afholdsbevægelsen Søren August Fjelstrup fortæller om Sindinggaard Ane Margrethe Christensen fortæller om Nybro og Ørrevad