Redaktionen:

Mia B. Andersen
tlf. 25 60 06 61

Heidi Nielsen
tlf. 21 44 86 37

Korrektur:

Wagn Christensen
tlf. 97 13 62 26

Oplag:
550 stk.

Hvad er “Posten”?

Posten udgives af Lokalrådet for Sinding og Ørre og uddeles af frivillige til samtlige husstande i Sinding-Ørre. Dem, der bor udenfor området og ønsker at læse den, kan finde den her på siden.

Indlevering af materiale til:
Mia B. Andersen, Ørre Byvej 57.
E-mail: miabandersen@outlook.dk

Vores Arkiv