Hvem er vi?

Lokalrådet

Sinding-Ørres Lokalråd er en paraplyorganisation under Sinding-Ørre Borgerforening. Lokalrådet består af organisationer, foreninger, råd og udvalg, der har hjemme i Sinding-Ørre.

Lokalrådets formål er at varetage lokalområdets interesser og fremme trivsel og udvikling i lokalområdet. Derudover skal Sinding-Ørre Lokalråd fremme foreningernes samarbejde, relationer og indbyrdes kendskab. Lokalrådet arbejder derfor på at fremme fælles samarbejdsprojekter og udvikling af Sinding-Ørre, og skabe fælles opbakning til større projekter, såsom Sinding-Ørres hal.

Lokalrådet udgiver ligeledes ’Posten’ 4 gange om året.

Borgerforeningen indkalder Lokalrådet til møde to gange om året – i maj og november. Her kan hver forening, organisation, råd og udvalg sende to medlemmer, som kan deltage i mødet på vegne af deres forening.

SØ-Tanken

SØ-Tanken er en gruppe, der i gennem Sinding-Ørre Lokalråd er blevet nedsat af alle foreninger og interessenter omkring Sinding-Ørre.

Formålet med SØ-Tanken er at lave en målrettet strategi og indsats, der understøtter vækst og trivsel i Sinding-Ørre. Strategien skal afspejle borgerne i Sinding-Ørres ønsker og ideer for lokalsamfundet. Hensigten er at tænke længere frem og have en strategiplan for lokalområdet, der indeholder flere trin. Derudover er SØ-Tanken grundlagt for at frigive tid i de enkelte bestyrelser og udvalg.

SØ-Tanken er ansvarlig for den overordnet strategi, og skal sikre fremdrift med hjælp fra alle de borgere i Sinding-Ørre, der ønsker at bidrage.

SØ-Tanken er til for at styrke og udvikle Sinding-Ørre, og modtager gerne input fra alle med ønsker og gode ideer.