Hvem er vi?

Ørre Kirke og Sinding Kirke er to små landsbykirker med hver deres særpræg.

Begge kirker er i sommerhalvåret åben for besøgende i dagtimerne
– i vinterhalvåret åbner vi gerne kirken efter aftale.

Udover at enhver naturligvis er velkommen til både gudstjenester og arrangementer, opfordrer vi til, at man bruger vore kirker og kirkegårde som et åndehul i hverdagen med tid og ro til stilhed og eftertanke.

Vi bestræber os på at tage aktivt del i livet her i Ørre-Sinding sogn med en bred vifte af tilbud og aktiviteter og et godt samarbejde med foreninger og institutioner i området.

Vi håber du har lyst til at se dig lidt omkring på vores hjemmeside

Besøg vores hjemmeside

Vores kalender: