Hvem er vi?

Sinding-Ørre Borgerforening arbejder på at fremme sammenholdet, fællesskabet og udvikling i byen. Alle initiativer hilses velkommen, og borgerforeningen understøtter dem, der har lyst til at lave nye tiltag og aktiviteter med både økonomisk og administrativ støtte.

Borgerforeningen er et bindeled mellem borger, foreninger og det kommunale system. Når der skal søges midler hjem til forskellige tiltag i lokalområdet, er det ligeledes Borgerforeningen, der forestår det.

I Sinding-Ørres Borgerforening arbejder vi altid på at gøre Sinding-Ørre til et endnu bedre sted at bo.

Hvad laver borgerforeningen?

Borgerforeningen laver forskellige aktiviteter og arrangementer, og står blandt andet for:

  • Sankt Hans
  • Fastelavn
  • Vinter snevejr
  • Affaldsindsamling

Derudover arbejder borgerforeningen sammen med andre foreninger om blandt andet Byfesten og Banko.

I Sinding-Ørre findes der mange fine stier, en hundeskov og en udelegeplads (hvepsereden), som borgerforeningen er drivkraften bag. Ligeledes bliver de grønne områder i Sinding-Ørre vedligeholdt af borgerforeningen.

Alt efter behov mødes Sinding-Ørre Borgerforening 10-12 gange om året. Borgerforeningen håndterer eksempelvis de problemer, der løbende dukker op, som lokalområdet har interesse i behandles nærmere. Der afholdes generalforsamling hvert år sidst i oktober.

Støt lokalsamfundet

For at Sinding-Ørre Borgerforening kan blive ved med at afholde arrangementer og aktiviteter i lokalområdet, opfordres alle borgere i Sinding-Ørre til at være medlem af borgerforeningen. Det koster 50 kr. pr. år at være medlem, og der kræves intet af medlemmerne. Når du er medlem, støtter du op om lokalsamfundet, og gør det muligt, at der kan afholdes arrangementer og aktiviteter, og vi kan udvikle området.

Hvis du har lyst til at få indflydelse på lokalområdet og blive en del af borgerforeningen, er du altid velkommen til at kontakte formanden eller kasseren for at høre mere eller blive medlem. 

Borgerforeningens kalender: