Hvem er vi?

Sinding-Ørre Midtpunkt er et kommunalt kulturcentrum. Sinding-Ørre Midtpunkt tilbyder mulighed for kommunalt dagtilbud, folkeskole, kommunale- og lokale ældretilbud samt idræts-, forenings- og kulturaktiviteter arrangeret af det lokale foreningsliv. Sinding-Ørre Midtpunkt danner i den fælles bygningsmasse, fine lokalemæssige rammer, der giver de mange forskellige brugergrupper mulighed for at styrke lokalområdets fælles kultur, som hele tiden påvirkes og udvikles.

 Hvepsereden og Midgaarden

Afdeling Hvepsereden er beliggende i Sinding/Ørre og består af en vuggestue og en børnehaveafdeling. Afdeling Midgaarden er beliggende i Skibbild-Nøvling og består ligeledes af en vuggestue og en børnehaveafdeling.   Hvepsereden/Midgaarden hører under Sinding Skoles distrikt, og har til huse i kulturcenteret, Sinding-Ørre Midtpunkt, der er et bygningsfællesskab bestående af Hvepsereden/Midgaarden, Sinding Skole og Sinding Gymnastik- og Idrætsforening.  I vuggestuen modtages børn fra 0 år til barnet fylder 2.9 år, hvorefter det overgår til børnehaven. Overgangen fra vuggestue til børnehave vil være en naturlig del af dagligdagen, da der er kendte voksne, og de fysiske rammer er ligeledes kendte for både børn og forældre. Desuden har vi tilknyttet gæstedagpleje. Vi har et godt og velfungerende samarbejde med byens dagplejere.

I Hvepsereden/Midgaarden tilbyder vi:
  • at det er sjovt, oplevelsesrigt og udviklende at være barn i Hvepsereden/Midgaarden. Vi prioriterer legen højt og tilstræber at skabe et fysisk og psykisk miljø, hvor legen kan gro og vokse.
  • at tage vare om det enkelte barns hele person, så det gives mulighed for at udvikle en alsidig personlighed og derigennem opnå højeste grad af udvikling, trivsel, selvstændighed, selvværd og harmoni med sig selv og omgivelserne.
  • at inddrage de gode indendørs og udendørs fysiske rammer.
  • at alle aldersgrupper af børn i Hvepsereden/Midgaarden får en høj grad af mulighed for samspil.
  • at udfordre og udvikle børnenes sprog.
  • at vi arbejder målrettet med alle vores pædagogiske læreplaner.   
  • at skabe et tillidsfuldt forhold mellem børn, forældre og personale gennem en åben og ærlig dialog.
  • at der via et tæt samarbejde mellem personalet i Hvepsereden/Midgaarden og skolen skabes mest mulig helhed i børnenes hverdag og overgangene fra Hvepsereden/Midgaarden til skolen og omvendt.
  • at vejledningen af forældre til mulige kommende børnehaveklassebørn, som er indskrevet i Hvepsereden/Midgaarden, sker i et koordineret samarbejde mellem Hvepsereden/Midgaarden og Sinding Skole/ 0. klasselæreren.
  • at forældrene deltager i sociale arrangementer i dagtilbuddet, da det medvirker til opnåelse af yderligere muligheder for forbedringer for dagtilbuddet og desuden opnås en god samværsform.

Du kan finde yderligere informationer om Hvepsereden/Midgaarden på vores hjemmeside.

Du er altid velkommen til at komme forbi og se vores dagtilbud. Aftal gerne en tid ved at kontakte os på telefon 96 28 79 40 eller mail hvepsereden-midgaarden@herning.dk.

Merete Ortmann Sørensen, leder af dagtilbuddet Hvepsereden/Midgaarden

Sinding Skole

Sinding Skole er en folkeskole, og skolen er en del af Sinding-Ørre Midtpunkt, som desuden består af et kommunalt dagtilbud, en kommunal specialklasse og en idrætshal. Sinding Skole er en inkluderende og rummelig lille lokalskole kendt for et højt fagligt niveau, ligesom der er fokus på at videreudvikle form og indhold i undervisning og læring. Der arbejdes med temaer, fag, udeskole, teknologi, holddelinger, ugeskemarevolution, alternative valgfag og andre innovative processer. Sinding Skoles primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle. Der arbejdes med at skabe gode relationer og fællesskaber mellem skolens elever, lærere, forældre og skoleledelse, da det er vigtige forudsætninger for elevernes udbytte af deres skolegang.

Sinding Skoles mål er at være med til at danne og udvikle livsduelige børn, der er i stand til at navigere i et samfund i konstant forandring. Sunde og livsduelige børn, som er bevidste om egne ressourcer og værdier i livet, og som tør vedstå sig disse fællesskaber med andre mennesker og derigennem opnå forståelse for andres holdninger og værdier.

Skoleleder Majbritt Larsen
Tlf. 96287939 mailadresse: sinml@herning.dk