Information:

Imellem Nøvlingvej, Merrildvej og Kommuneskoven, ca. 1 km vest for Sinding, ligger et spændende naturområde. Her er der fra midten af 1950’erne frem til starten af 1980’erne fjernet ca. ½ mill. m3 sand og grusmaterialer, hvilket med datidens lastbiler svarer til ca. 100.000 læs. Området har siden udviklet sig på naturens egne præmisser. Før grus-gravningen begyndte, var området dækket af hede, overdrev og mindre nåletræsbeplantninger, og der var kun i mindre omfang tale om dyrkede arealer. Der findes 3 større søer i området. De blev målt til ca. 15 meters vanddybde, da grusgravningen ophørte, og i dag skønnes vanddybden højst at være 8 meter, pga. sandskred. Området er i privat eje. Adgang kan ske ad de markerede stier, som starter ved Merrildvej, Nøvlingvej og ved stadion i Sinding.

Billede af seværdighed:

TILBAGE TIL SEVÆRDIGHEDER